Bộ cảo dỉa

Giá : Liên hệ

2 Bộ Mang tách & bu lông                                    Năng lực 30mm-50mm (bolt 3/8 "x L 120mm x 24T 415 Hardened 42 ° -45 °)                                  Năng lực 50mm-75mm bolt 1/2" x L 135mm x 20t 415 Hardened 42 ° -45 °)4 PC. Que chính
Hex thanh 17mm 1/2 "x L 127mm x 2
thanh Hex 14mm 3/8" x L 102mm x 24 PC. Thanh mở rộng
thanh Hex 17mm 1/2 "x L 127mm x 2
thanh Hex 14mm 3/8" x L 102mm x 2                     1 PC. Beam (thép carbon)1 PC. bulông Trung - Hex 18mm x 9/16 "x L x 175mm 10UNC

Copyright 2016 cokhibachkhoa.com.